Ogród Botaniczny w Łodzi

 

 Ogród Botaniczny jest czynny codziennie od 1 kwietnia do 31 października

 • w kwietniu i wrześniu w godz. od 9.00 do 19.00 (kasy biletowe czynne do godz. 18.00)
 • w październiku w godz. od 9.00 do 17.00 (kasy biletowe czynne do godz. 16.00)
 • w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu w godz. od 9.00 do 20.00 (kasy biletowe czynne do godz. 19.00)

Zwiedzający mogą wchodzić do Ogrodu Botanicznego w godzinach otwarcia kas biletowych. Po zamknięciu kas biletowych wejście na teren Ogrodu jest niedozwolone. Czas po zamknięciu kas biletowych służy zwiedzającym do opuszczenia terenu Ogrodu.

 


 

CENNIK

 • bilet normalny                                                                                                8,00 zł
 • bilet ulgowy                                                                                                   4,00 zł
 • abonament miesięczny normalny na okaziciela                                               50,00 zł
 • abonament miesięczny ulgowy na okaziciela                                                  25,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) normalna                                 100,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) ulgowa                                     50,00 zł
 • bilet zintegrowany (ważny dwa dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego - normalny 16,00 zł
 • bilet zintegrowany (ważny dwa dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego - ulgowy 8,00 zł      
 • roczny bilet zintegrowany- normalny 170,00 zł
 • roczny bilet zintegrowany - ulgowy 80,00 zł                                                                                                                                
 • bilet rodzinny ( dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci)                                     20,00 zł

 • opłata za przewodnika wycieczek                                                                  60,00 zł 

 

 

 UWAGA! W KASACH NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ

Oświadczenie dla jednostek budżetowych- pobierz PDF


 

Prawo do korzystania z ulgowych biletów wstępu przysługuje:

 

 1. dzieciom i młodzieży szkolnej;
 2. studentom do 26 roku życia;
 3. opiekunom lub przewodnikom wycieczek młodzieży szkolnej;
 4. kombatantom,emerytom i rencistom;
 5. posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+

Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja kombatanta, emeryta lub rencisty oraz Miejska Karta Seniora 60+ 

 

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 1. dzieciom do ukończenia 5 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 2. dzieciom i młodzieży specjalnej troski wraz z towarzyszącym opiekunem, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności za okazaniem legitymacji dziecka niepełnosprawnego,
 3. inwalidom wojennym i wojskowym za okazaniem legitymacji,
 4. osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym wraz z towarzyszącym opiekunem za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 5. osobom z niepełnosprawnościami za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 6. przewodnikom i pilotom turystycznym za okazaniem stosownych dokumentów, 
 7. osobom (opiekunom) wprowadzającym grupę przynajmniej piętnastoosobową,
 8. uczestnikom imprez promujących Miasto Łódź, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Łodzi,
 9. dzieciom w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej w dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla obszaru województwa łódzkiego określa Minister Edukacji Narodowej
 10. wszyscy zwiedzający z okazji rocznicy nadania praw miejskich Miastu Łodzi w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Łodzi

Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp połowę należnej kwoty wynikającej z obowiązującego cennika.

Bezpłatny wstęp oraz zniżki na zakup biletów wstępu przysługują osobom za indywidualną zgodą Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w uzasadnionych sytuacjach. Dyrektor ZZM w Łodzi może udzielić kupującym rabatu od obowiązujących opłat w wysokości: do 5%- przy zakupie do 500 biletów, 10%- przy zakupie powyżej 500 biletów.

 

Wykonywanie zdjęć lub wideofilmowanie na potrzeby osobiste poza wykonywaniem zdjęć okolicznościowych w trakcie zwiedzania Ogrodu Botanicznego jest bezpłatne.

 

Opłata za wykonywanie zdjęć okolicznościowych (tj. śluby, komunie, chrzty) na terenie Ogrodu Botanicznego - 50,00 zł (zwolniona z VAT).

 

Opłata za sesje fotograficzne, podczas których wykonywane będą zdjęcia profesjonalne związane z usługami reklamowymi lub inną działalnością komercyjną na terenie Ogrodu Botanicznego wynosi 250,00 zł (zwolniona z VAT) – opłata za 1 godz.

Termin sesji fotograficznych wymaga każdorazowo uzgodnienia z dyrektorem Ogrodu Botanicznego.

 

Opłata za wynajęcie sali dydaktycznej wynosi:

 • 50,00 zł (w tym podatek VAT) – opłata za 1 godz. bez wykorzystania sprzętu i urządzeń będących na jej wyposażeniu;
 • 100,00 zł (w tym podatek VAT) – opłata za 1 godz. z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń będących na jej wyposażeniu.

 

Opłata za wynajęcie sali konferencyjnej wynosi 650,00 zł (w tym podatek VAT) – w przedziale czasowym do 8 godz. 

W przypadku wynajęcia w/w sali na czas dłuższy niż 8 godz. lub wynajęcia innych pomieszczeń budynku administracyjno-biurowego opłatę każdorazowo ustala Dyrektor Ogrodu Botanicznego.

 

 

Opłata za wynajem terenu rekreacyjnego, znajdującego się przy ognisku (wydzielony teren Ogrodu Botanicznego) wynosi:

 • 80,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu – dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – od poniedziałku do piątku w godz. 9-15;
 • 240,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu - dla innych grup zorganizowanych (w przedziale czasowym do 8 godz. nie dłużej niż do godz. 22.00).

 

 


 

Regulamin obowiązujący na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

 

Zabrania się zwiedzającym:

 

 • wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew, krzewów oraz innych roślin;
 • zrywania liści, kwiatów, owoców, nasion, niszczenia trawników, kwietników oraz zbierania grzybów;
 • zaśmiecania i niszczenia terenów zieleni, kopania ziemi, palenia ognisk;
 • przebywania na terenie Ogrodu poza ustalonymi godzinami otwarcia;
 • przenoszenia i wywracania ławek, przestawiania etykiet oraz wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu;
 • zakłócania spokoju publicznego;
 • chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia karmników, gniazd lęgowych, wybierania jaj ptasich;
 • kąpania się, łowienia ryb i planktonu w stawach;
 • wprowadzania psów, kotów oraz innych zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);
 • wchodzenia na teren Ogrodu w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, picia alkoholu, palenia papierosów i tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dorosłych i dzieci w miejscach innych niż toalety;
 • bezzasadnego uruchamiania systemu p.poż. (przyciski ROP) znajdującego się na terenie Skansenu Roślinnego, pod rygorem odpowiedzialności finansowej za nieuzasadnione przyjazdy Państwowej Straży Pożarnej i naprawy przycisków ROP.
 • przebywania na terenie Ogrodu podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj. burz, huraganów itp.;
 • jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi, jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, łyżwach, nartach, hulajnogach itp.;
 • jazdy na rowerach po terenie Ogrodu za wyjątkiem oznakowanych rowerów służbowych dla pracowników Zarządu oraz rowerków trzykołowych lub innych, trzymanych na kiju przez opiekunów dzieci, które samodzielnie nie mogą jeździć.

 

Informuje się, iż:
Osoby przebywające w Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu.
Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.
Bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego należy zachować do kontroli.
Upoważnionym do kontroli biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego są funkcjonariusze:
a.   Policji
b.   Straży Miejskiej
c.   Straży Ochrony Przyrody
d.  Uprawnieni pracownicy Ogrodu Botanicznego.

 

Opłata za wynajem terenu rekreacyjnego, znajdującego się przy ognisku (wydzielony teren Ogrodu Botanicznego) wynosi:

 • 80,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu – dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – od poniedziałku do piątku w godz. 9-15;
 • 240,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu - dla innych grup zorganizowanych (w przedziale czasowym do 8 godz. nie dłużej niż do godz. 22.00).

 

 

Informacja o realizacji zadania: 

„Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego
w Ogrodzie Botanicznym”

 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Całkowita wartość zadania:1.275.708,82 zł

 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 860.420,00 zł

 

Opis zadania:

Projekt realizowany na terenie Ogrodu Botanicznego polega na odtworzeniu tradycyjnej wiejskiej zagrody (w tym: zabytkowej, drewnianej i krytej strzechą chałupy wraz z wyposażeniem gospodarskim, stodoły i jej wyposażenia oraz budynku gospodarczego z przyłączem wody i oczyszczalnią ścieków) oraz założeniu w jej obrębie kolekcji roślinnych, prezentujących uprawiane dawniej taksony roślin sadowniczych, użytkowych i ozdobnych. Wiejska zagroda stanie się miejscem prowadzenia oryginalnych zajęć warsztatowych z zakresu ekologii, ochrony różnorodności biologicznej, w tym uprawianych dawniej gatunków i odmian roślin oraz zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. W ramach projektu powstaną trzy bogato ilustrowane publikacje poświęcone ogrodom roślin użytkowych,  barwnym wiejskim przedogródkom oraz tradycyjnym, wysokopiennym sadom ze starymi odmianami jabłoni. Wydany będzie ponadto folder dotyczący roli pszczół w przyrodzie i w życiu człowieka, ukażą się pocztówki prezentujące rośliny uprawiane dawniej na wsiach, zostaną przeprowadzone szkolenia sadownicze dla osób dorosłych oraz kurs ilustracji botanicznej, a także powstanie ekspozycja dotycząca historii pszczelarstwa. Informacje o Skansenie Roślinnym i jego poszczególnych elementach zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych.